İNSAN KAYNAKLARI

Hanlight Aydınlatma olarak, fark yaratan insan kaynağının en değerli gücümüz olduğuna inanıyoruz. Lider markalarımızın arkasında yaratıcı, profesyonel ve yetkin bir takımın olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz.

Hanlight Aydınlatma'nın sektördeki liderliğini devam ettirmesindeki en önemli önceliğin, takım arkadaşlarımızı seçerken ortaya koyduğumuz "şirkete katma değer sağlayabilecek, farkındalığı ve potansiyeli yüksek bireyleri kazandırma" stratejisine bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda titiz, objektif, birden çok basamaklı mülakatlar ve modern seçme teknikleri kullanarak ilgili işe alım süreçlerini sürdürüyoruz.

Kariyerinize yön vermek, mevcut olanakları değerlendirmek istiyorsanız; info@hanlight.com.tr e-posta adresine kendinizi tanıtan özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

- Hanlight şirket bilinci ve kurum kültürünü korumak ve geliştirmek.
- Çalışma bilinciyle amatör ruhla ancak profesyonel süreçte şirket vizyonu ile uyumlu, sağlam ve kalıcı temeller üzerine kurulmuş, uzun soluklu çalışma ortamı oluşturmak.
- İnsan değerlerini ve çalışan kaynağın önceliğini kurum kültürü içinde yaygınlaşmasını sağlamak, insan kaynağını daha iyi tanımak, anlamak ve onun kişisel gelişimini sağlamak ve verimini artırmak.İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİ

"En Değerli Varlığımız, Çalışanlarımızdır."

Terminolojide İnsan Kaynakları yerine “İnsan Değerleri” kavramını dile getirmeye çalışan Hanlight İnsan Kaynakları Stratejisi;

Şirket hedef ve büyüme stratejilerine odaklı, takım halinde çalışan, süreç yönetimlerine katılımcı, değişime ve dünyaya açık, sürekli gelişen, başarılara imza atan, mutlu motivasyonu yüksek veeğitimli insan gücünü oluşturmaktır.

Bunun için,

- Kadroların şirket büyümesi ve vizyonuna katma değer yaratacak şekilde oluşturulması,
- Çalışanların yasalar ve uluslararası kabul görmüş etik ilkeler çerçevesinde kurum kültürüne bağlı bir şekilde çalışmasının sağlanması,
- Şirket değer ve pozisyonların içerdiği görevler doğrultusunda çalışanların teknik bilgi ve becerilerini arttıracak yönetsel, kişisel ve meslekigelişim planlarının oluşturularak gelişimin sağlanması,
- Karşılıklı güvene dayalı, açık ve net iletişimin çalışma ortamına ve kurum kültürüne kazandırılması,
- Çalışanların motivasyonunun yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
- Takım çalışmasının teşvik edilmesi, zamanı etkin kullanan yüksek konsantrasyonlu ekipler oluşturulması,
- Çalışmanın her sürecinde kalite bilincinin tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesinin sağlanmasıİNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

Seçme ve Yerleştirme

Personel seçme ve yerleştirmede ana ilke ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adaylara eşit koşullarda ilerleme olanağı sağlamaktır.

Hanlight organizasyona dahil edilecek insan kaynağının seçiminde yetkinlik bazlı, işin gerektirdiği niteliklere sahip seçme ve yerleştirme sistemi uygulanır. Seçme ve yerleştirme sürecinde adayların gerekli yetkinliklere sahip olup olmadıkları, objektif, güvenilir ve geçerli metotlarla tespit edilir.

Hanlight sınırlandırılmış bazı testler ile yetkinliği ölçmek yerine mülakat ve karşılıklı görüşmeler yoluyla hedef birliği yapacak insan değerini seçmeyi tercih eder. Yapılandırılmış görüşme metodları ile yetkinlik bazlı değerlendirme yapar ve süreçte yönetir. Hanlight için kritik başarı faktörü, yetkinlikleriarttırılmış insan kaynağı ile yapılan uzun dönemli çalışmalardır.

İlanlar dışında genel başvuru yolu yılın her döneminde açıktır. Tüm başvurular titizlikle incelenir ve açık pozisyon olması halinde adaylarla hemen iletişime geçilir. Başvurular sırasında, ilgili pozisyonun gerekleri doğrultusundaki yetkinlikler ve görüşmelerde gözlenen kişisel nitelikler adayın seçiminde önemli rol oynar.Ücret Politikası

Hanlight rekabete dayalı ücret sistemi uygulayarak, çalışanın performansını ve kalitesini eşit koşullarda yükseltmeyi amaçlar. Ücretin belirlenmesinde personelin yetkinlikleri, performansları ve piyasa koşulları dikkate alınır. Ücret zammı enflasyon ve performans sonuçları dikkate alınarak yapılır.Performans Sistemi

Performansı geliştirmek ve çalışanların gelişmeye ihtiyaç duydukları alanları ortaya çıkarmak temel hedefler arasında yer alır. Performans değerlendirme organizasyondaki eğitim ihtiyaçlarının tespitinde bir yol olarak kullanılmakta, eğitim ihtiyaçlarının önemli bir kısmı hakkında bizleri bilgi sahibi kılmaktadır.

Performans değerlendirme, ücret artışlarının belirlenmesinde de en önemli paya sahiptir.Sosyal Sorumluluk

Hanlight tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede, şirket faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerine bakarak sorumluluk anlayışı içinde yönetir. Hanlight sosyal sorumluluk anlayışının kapsamı, şirket’in gerçekleştirdiği esas faaliyetlerin ve bunların etkileriyle sınırlı görmez. Bu konudaki öncelikler belirlenirken toplum ve çevre için en yararlı olan seçenek dikkate alınır. İnsan haklarının, çevrenin ve kamu sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol alınmasında özen gösterir. Hanlight topluma özellikle eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında katkı sağlamak, bu alanlarda görev üstlenmek, somut projeler gerçekleştirmek ve sponsorluk sağlamak yoluyla sosyal sorumluluk anlayışını en etkili şekilde ortaya koymaya çalışır.